Máte skúsenosti s integráciou/inštaláciou ? Ak áno, pridajte sa do nášho tímu.

Systémový integrátor pre oblasť poisťovníctva

Location: Bratislava | Reference number: SK-49

Your responsibilities

 • rollout a inštalácia informačných systémov msg.Life Factory a msg-life Insurance Suite podľa požiadaviek zákazníka
 • nasadenie nových testovacích prostredí a starostlivosť o existujúce konfigurácie (interné a zákaznícke)
 • optimalizácia, automatizácia a integrácia rôznych komponentov a samotného inštalačného procesu v rámci systémov msg.Life Factory msg.Insurance Suite
 • vývoj, zavedenie a údržba CI/CD (continuous integration/continuous delivery) pipeline a build management pri rôznych konfiguráciách
 • návrh, monitorovanie, optimalizácia procesov v oblasti správy zdrojového kódu, integrácie, testovania
 • vytváranie dokumentácií a štandardizácia, technické poradenstvo klientom

Your profile

 • veľmi dobré komunikačné schopnosti v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • skúsenosti s podporou riešení založených na CI/CD princípoch (Jenkins, GitHub, Nexus, Artifactory)
 • znalosti, alebo skúsenosti s aplikačnými servermi ako napríklad Tomcat, JBoss/Wildfly, Websphere a databázovými systémami DB2, Oracle a PostgreSQL
 • rutinná a bezpečná práca na príkazovom riadku vo Windows a Linux
 • vítané skúsenosti s niektorým skriptovacím, alebo programovacím jazykom ako napríklad : Yaml, Unix-Shell, Perl, PHP, Groovy, Java, Python, PowerShell a pod.
 • skúsenosti s integráciou komplexných informačných systémov pod Windows a Linux
 • základné znalosti princípov kontajnerizácie (Docker, Kubernetes) a ochota podieľať sa na prípadných úpravách systémov a migráciách na cloud (AWS/Azure)
 • základné znalosti z počítačových sietí
 • úspešne ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa

Váš vstup do msg life

 • Našim zákazníkom ponúkame širokú paletu komplexného štandardného softvéru, cloudových riešení a poradenstva. Medzi naše súčasné výzvy patria témy ako digitálna transformácia a optimalizácia vývojových procesov. Neustále hľadáme motivovaných a kvalifikovaných spolupracovníkov, ktorých zaujmú naše odborno-technické riešenia a radi pracujú v tíme.
 • Inovácie sú pre nás dôležité. Snažíme sa rozvíjať našu modernú architektúru a nastavovať softvérový štandard na poistnom trhu.
 • Ak máte radi výzvy a vlastné nápady chcete pretvoriť do novej perspektívy, ponúkame Vám možnosť uplatnenia.
 • Zaujímajú Vás nové technológie a máte záujem vstúpiť do IT sveta? msg life Vám ponúka možnosť vzdelávať sa a rozširovať Vaše profesionálne zameranie.
 • S msg life získate ideálny štart do IT sféry. Naši pracovníci Vám budú k dispozícií počas celého zaškolovacieho procesu. Už pri nasadzovaní na projekt budete prínosným členom pre Váš tím.

 Minimálna základná mzda pre danú pozíciu je 2000 € brutto. Konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností kandidáta.

Your benefits

  Attractive payment model

  Corporate culture

  Flexible working hours

  Health management

  Working from home

  Onboarding

Your contact for further queries:

Frau Sandra Romahn
Tel.: +49 711 94958-0
E-Mail: karriere@msg-life.com

  Quick response

Applications are usually responded to within five working days.

  Video application

You can now apply via video! Choose this option on the application form and create your application video.