Mám záujem

Máte skúsenosti s integráciou/inštaláciou ? Ak áno, pridajte sa do nášho tímu.

Systémový integrátor pre oblasť poisťovníctva

Miesto výkonu práce: Bratislava | Číslo pracovnej ponuky: SK-49

Popis pracovnej pozície

 • rollout a inštalácia informačných systémov msg.Life Factory a msg-life Insurance Suite podľa požiadaviek zákazníka
 • nasadenie nových testovacích prostredí a starostlivosť o existujúce konfigurácie (interné a zákaznícke)
 • optimalizácia, automatizácia a integrácia rôznych komponentov a samotného inštalačného procesu v rámci systémov msg.Life Factory msg.Insurance Suite
 • vývoj, zavedenie a údržba CI/CD (continuous integration/continuous delivery) pipeline a build management pri rôznych konfiguráciách
 • návrh, monitorovanie, optimalizácia procesov v oblasti správy zdrojového kódu, integrácie, testovania
 • vytváranie dokumentácií a štandardizácia, technické poradenstvo klientom

Predpoklady pre túto prácu

 • veľmi dobré komunikačné schopnosti v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • skúsenosti s podporou riešení založených na CI/CD princípoch (Jenkins, GitHub, Nexus, Artifactory)
 • znalosti, alebo skúsenosti s aplikačnými servermi ako napríklad Tomcat, JBoss/Wildfly, Websphere a databázovými systémami DB2, Oracle a PostgreSQL
 • rutinná a bezpečná práca na príkazovom riadku vo Windows a Linux
 • vítané skúsenosti s niektorým skriptovacím, alebo programovacím jazykom ako napríklad : Yaml, Unix-Shell, Perl, PHP, Groovy, Java, Python, PowerShell a pod.
 • skúsenosti s integráciou komplexných informačných systémov pod Windows a Linux
 • základné znalosti princípov kontajnerizácie (Docker, Kubernetes) a ochota podieľať sa na prípadných úpravách systémov a migráciách na cloud (AWS/Azure)
 • základné znalosti z počítačových sietí
 • úspešne ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa

Váš vstup do msg life

 • Našim zákazníkom ponúkame širokú paletu komplexného štandardného softvéru, cloudových riešení a poradenstva. Medzi naše súčasné výzvy patria témy ako digitálna transformácia a optimalizácia vývojových procesov. Neustále hľadáme motivovaných a kvalifikovaných spolupracovníkov, ktorých zaujmú naše odborno-technické riešenia a radi pracujú v tíme.
 • Inovácie sú pre nás dôležité. Snažíme sa rozvíjať našu modernú architektúru a nastavovať softvérový štandard na poistnom trhu.
 • Ak máte radi výzvy a vlastné nápady chcete pretvoriť do novej perspektívy, ponúkame Vám možnosť uplatnenia.
 • Zaujímajú Vás nové technológie a máte záujem vstúpiť do IT sveta? msg life Vám ponúka možnosť vzdelávať sa a rozširovať Vaše profesionálne zameranie.
 • S msg life získate ideálny štart do IT sféry. Naši pracovníci Vám budú k dispozícií počas celého zaškolovacieho procesu. Už pri nasadzovaní na projekt budete prínosným členom pre Váš tím.

 Minimálna základná mzda pre danú pozíciu je 2000 € brutto. Konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností kandidáta.

Čo Vám ponúkame

  Atraktívny model odmeňovania

Zamestnancov si vážime a preto ich (pravidelne) motivujeme výkonnostnými a mimoriadnymi prémiami. Bonusom navyše je vianočná odmena.

  Firemná kultúra

V našej spoločnosti dbáme na príjemnú pracovnú atmosféru, ktorá je založená na priateľskom a neformálnom prostredí.

  Flexibilný model pracovného času

Vďaka flexibilnému pracovnému času sa môžete naplno venovať svojej rodine, či záľubám.

  Manažment zdravia

Fyzickú kondíciu si naši pracovníci môžu zlepšiť vo fitness a využiť môžu aj masáže na pracovisku, ako aj možnosť zriadiť si kartu Multisport.

  Práca z domu

V mimoriadnych situáciách je pre každého pracovníka zabezpečená plnohodnotná práca z domu.

  Onboarding

V msg life zabezpečíme každému novému pracovníkovi bezproblémový proces zaškolenia, kde sa má možnosť zoznámiť nielen s prostredím, ale aj s kolektívom.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať nášho HR pracovníka:

Veronika Jarábková
Tel.: +421 2 32221 277
E-Mail: jobs.sk@msg-life.com